Evrak Teslimatı :

Anlaşmalı Kargo : MNG Kargo
Referans No : 5141947
Firma Adı : Mutlucell İletişim Hizmetleri A.Ş.
Gazipaşa Mah. Halis Çebi İş Merkezi No: 27
Kat: 8 Ortahisar / Trabzon

Bireysel Sözleşme

 

Bireysel Sözleşme ve Başlık Talep Formu

Ek Belgeler
Şahıs İsmi Başlığı : Kimlik Fotokopisi
Şahıs Firma İsmi Başlığı : Kimlik Fotokopisi ve Vergi Levhası

 

 

Kurumsal Sözleşme

 

Kurumsal Sözleşme ve Başlık Talep Formu

 

Limited ve Anonim Şirketler için;

Vergi Levhası

İmza Beyannamesi

İmza Yetkilisinin Kimlik Fotokopisi

Varsa; Marka Tescil Belgesi

Dernekler, Vakıflar, Kooperatif Site Yönetimi İçin;

SMS karar örneği

Karar defterinin noterden onaylı ilk sayfası

Yetkilinin kimlik fotokopisi

SMS kararında mutlaka dernek kaşesi olmak zorundadır.

Sözleşmeler dernek yetkilileri tarafından imzalanmalıdır.

Yetkilinin varsa imza beyannamesi

Dernek Üyeliği için Gerekli Yazı Örneği;

Yönetim kurulunun …./…./2014 tarihli ………….günü toplanarak; Mutlucell İletişim Hizmetleri A.Ş. firmasının sistemi kullanılarak Toplu SMS gönderimi yapılmasına …………………………………yetkili kılınmıştır.

Belediyeler İçin;

Encümen Kararı (SMS ile ilgili kararları mutlaka olacaktır.)

SMS yazı örneği ( örnek aşağıdadır), mutlaka Belediye mührü ve Belediye Başkanının kaşesi ve imzası olacak.

Yetkilinin kimlik fotokopisi

Varsa yetkilinin imza beyannamesi

Başkan olduğuna dair yetki belgesi

Belediye Üyeliği için Gerekli Yazı Örneği;

…………………………………………………………….Belediye Başkanlığımız adına;

Toplu SMS hizmetinin Mutlucell İletişim Hizmetleri A.Ş. firmasının sistemi kullanılarak Toplu SMS gönderimi yapılmasına başkanımız …………………………………yetkili kılınmıştır.

Hastaneler İçin ;

SMS karar örneği

Karar defterinin noterden onaylı ilk sayfası

Yetkilinin kimlik fotokopisi

SMS kararında mutlaka hastane kaşesi olmak zorundadır.

Sözleşmeler hastane yetkilileri tarafından imzalanmalıdır.

Yetkilinin varsa imza beyannamesi

Özel hastaneler için Vergi Levhası

Hastane Üyeliği İçin Gerekli Yazı Örneği;

Yönetim kurulunun …./…./2014 tarihli ………….günü toplanarak; Mutlucell İletişim Hizmetleri A.Ş. firmasının sistemi kullanılarak Toplu SMS gönderimi yapılmasına …………………………………yetkili kılınmıştır.

Muhtarlıklar İçin;

SMS karar örneği

Karar defterinin noterden onaylı ilk sayfası (karar defteri varsa)

Muhtarın kimlik fotokopisi

SMS kararında mutlaka muhtarlık kaşesi olmak zorundadır.

Sözleşmeler muhtar tarafından imzalanmalıdır.

Yetkilinin varsa imza beyannamesi

Muhtar olduğuna dair belge(mazbata)

Muhtarlık Üyeliği İçin Gerekli Yazı Örneği;

……………………………………….muhtarlığını…./…./2014 tarihinde SMS sözleşmesini imzalayarak Mutlucell İletişim Hizmetleri A.Ş. firmasının sistemi kullanılarak Toplu SMS gönderimi yapılmasına …………………………………yetkili kılınmıştır.

Odalar İçin;

Encümen Kararı (SMS ile ilgili kararları mutlaka olacaktır.)

SMS yazı örneği (örnek aşağıdadır) mutlaka odanın mührü ve başkanının kaşesi ve imzası olacak.

Yetkilinin kimlik fotokopisi

Yetkilinin imza beyannamesi

Başkan olduğuna dair yetki belgesi

Oda Üyeliği İçin Gerekli Yazı Örneği;

………………………………………………………………………………… adına; Toplu SMS hizmetinin Mutlucell İletişim Hizmetleri A.Ş. firmasının sistemi kullanılarak Toplu SMS gönderimi yapılmasına başkanımız…………………………………yetkili kılınmıştır.

Siyasi Parti İçin;

SMS yazı örneği (örnek aşağıdadır), mutlaka partinin mührü ve parti başkanının kaşesi ve imzası olacak.

Karar defterini noter onaylı ilk sayfasının fotokopisi

Yetkilinin kimlik fotokopisi

Varsa yetkilinin imza beyannamesi

Başkan olduğuna dair yetki belgesi

Siyasi Parti Üyeliği İçin Gerekli Yazı Örneği;

………………………………………………………………………………… adına; Toplu SMS hizmetinin Mutlucell İletişim Hizmetleri A.Ş. firmasının sistemi kullanılarak Toplu SMS gönderimi yapılmasına başkanımız…………………………………yetkili kılınmıştır.

Üniversiteler, Okullar İçin;

SMS yazı örneği (örnek aşağıdadır), mutlaka Dekan ya da Bölüm Başkanının imzası üniversite ya da okulun, mührü ve yetkilinin kaşesi, imzası olmak zorundadır.

Yetkililerin kimlik fotokopileri

Dekan-Bölüm başkanı ya da okul müdürü olduğuna dair imzalı mühürlü ve kaşeli yetki belgesi

Üniversite, Okul Üyeliği İçin Gerekli Yazı Örneği;

………………………………………………………………………………………. olarak; Mutlucell İletişim Hizmetleri A.Ş. firmasının sistemi kullanılarak Toplu SMS gönderimi yapılmasına Dekanımız veya Bölüm başkanımız…………………………………yetkili kılınmıştır.